Ons laboratorium

We hebben geïnvesteerd in een laboratorium dat over dezelfde apparatuur beschikt als een certificerende instelling. Voor ons biedt dit het unieke voordeel dat we alle onderdelen die op de markt zijn kunnen testen.  

Tot op vandaag werden er, op vraag van onze klanten of in ons streven naar vernieuwing, meer dan 1000 complexen getest. Tegelijk kunnen we in het laboratorium ook de wasvoorschriften van de uitrusting valideren.

Sioen is zo in staat om op iedere marktvraag een antwoord te bieden dat gestaafd wordt door Europese (CE) of internationale testen (ISO). Innovatie blijft onze drijfveer.

Ons merk kan rekenen op het competente en dynamische team van de Research and Development afdeling. Zij testen en controleren in het labo al onze grondstoffen:

Dankzij al deze elementen beschikt Vidal over de grootste databank van de markt om op elke vraag van de klant een specifiek en precies uitgewerkt antwoord te bieden. 

Sioen kan zo het grootste aanbod aan beschermingscomplexen voorleggen, van de lichtste en de stevigste tot de meest beschermende.  

Ons waslaboratorium

De EN 469 norm schrijft voor textielpakken een minimum van 5 wasbeurten voor. De eisen van onze klanten liggen echter vaak veel hoger. 
Dankzij het onderzoek en de testen die werden uitgevoerd in onze industriële wasserij behouden onze pakken na 25 wasbeurten op 60°C dezelfde bescherming en hetzelfde uitzicht als een nieuw pak.  


In ons laboratorium kunnen we met name de volgende testen uitvoeren:

Beperkte vlamverspreiding

EN ISO 15025:2002

Deze test meet de verspreiding van de vlammen op een stuk textiel dat verticaal geplaatst is (één of meerdere lagen) en dat wordt blootgesteld aan een vlam. 

Een gecontroleerde vlam wordt gedurende 10 seconden op de oppervlakte van de stof toegepast, daarna bekijkt men:

 • of de vlam tot aan de rand van de stof reikt
 • hoe lang de vlam aanhoudt
 • of de gloeiing zich uitbreidt
 • of er brandende resten overblijven
 • of er een gat gevormd wordt.

Warmteoverdracht bij blootstelling aan een vlam van 80kW/m2

EN 367

Deze test bepaalt een methode om de HTI waarden (HEAT TRANSFER INDEX: warmteoverdracht index) van materialen en assemblages van materialen te bepalen.

Elk stofstaal wordt horizontaal blootgesteld aan een warmteflux van 80kW/m².

De warmte die door de stof(fen) heengaat wordt gemeten met een warmtemeter in koper.
Het gemiddelde van 3 testen wordt berekend.

 • 12°C.
  HTI12° komt overeen met de pijndrempel van een mens (brandwonden van eerste graad).
 • 24°C.
  HTI24° komt overeen met brandwonden van de 2e graad van de menselijke huid (blaren). 

HTI24-HTI12 is de reactietijd tussen +12°C en +24° C.

EN 367 test duidt 2 prestatieniveaus aan binnen de EN 469 norm: een lager beschermingsniveau, Xf1 en een hoger beschermingsniveau, Xf2. 

Blootstelling aan een stralingswarmte van 40kw/m2

EN ISO 6942

De EN ISO 6942 test stelt de stoffen bloot aan een intensieve stralingswarmte van 40kW/m² en bepaalt de waarden van de RHTI12 (eerstegraads brandwonden) & RHTI 24 (tweedegraads brandwonden) en die van de RHTI 24 – RHTI 12 als reactietijd.

De EN ISO 6942 test duidt twee prestatieniveaus aan binnen de EN 469 norm: een lager beschermingsniveau, Xr1 en een hoger beschermingsniveau, Xr2. 

Trekbestendigheid van buitenstoffen na blootstelling aan een stralingswarmte van 10kW/m2 volgens EN ISO 6942

EN ISO 13934-1

De stoffen worden getest na een voorafgaande behandeling en na blootstelling aan een intensieve stroom van stralingswarmte van 10kW/m2. De bestendigheid van de stof moet hoger zijn dan 450 N om een hoge duurzaamheid te kunnen verzekeren. 

Thermische bestendigheid van elk materiaal op 180°

ISO 17493

Tijdens de test volgens ISO 17493 worden alle materialen gedurende 5 minuten blootgesteld aan een temperatuur van 180°C. Geen enkel onderdeel van het kledingstuk (stoffen, ritsen, draden, stroken...) mag vuur vatten, smelten of meer dan 5% krimpen. De gebruikte accessoires moeten na de test nog werken.  

Trekbestendigheid

EN ISO 13934-1 (buitenstof)

Tijdens de test moet de buitenstof minimum bestand zijn tegen een trekkracht van 450 N.

EN ISO 13935-2 (naden)

De hoofdnaden van de buitenstof moeten een trekbestendigheid van minimum ≥ 225 N hebben. 

Scheurbestendigheid

EN ISO 13937-2

De buitenstof moet een scheursterkte hebben van minimum 25 N wanneer de stof al een beginnende scheur vertoont. 

Sproeitest

EN 24920

Deze norm duidt de waterafstotendheid van de buitenstoffen aan.
De testmaterialen moeten gewassen en gedroogd worden volgens de specificaties van de fabrikant voor ze aan de test onderworpen worden. 
De buitenstof moet minstens een score van 4 halen (5 is de maximale score). De test moet uitgevoerd worden zelfs wanneer het complex een waterdichte barrière bevat.

Maatafwijking

ISO 5077

Deze test biedt de garantie dat het materiaal niet zal krimpen of vervormen na het wassen.
De maatafwijking moet gelijk aan of lager zijn dan + of - 3 % in beide richtingen na 5 was- en droogcycli. Elke materiaallaag (of elke laag van de assemblage bij meerlagige kleding) moet individueel én in de assemblage getest worden. 

Bestendigheid tegen het indringen van vloeibare chemische producten

EN ISO 6530

De materialen moeten, voor ze aan de test onderworpen worden, eerst gewassen en gedroogd worden volgens de aanwijzingen van de fabrikant.
De stoffen worden gedurende 10 s blootgesteld aan de chemische producten. Er mag niets zijn binnengedrongen in de binnenzijde van het complex (indringing 0%) en de afstotendheid moet meer dan 80% bedragen. 

De gebruikte chemische producten zijn:

NaOHnatriumhydroxide40%
HCIzoutzuur36%
H2SO4zwavelzuur30%
O-xyleen 100%

Bestendigheid tegen waterdamp

EN 31092

De volledige assemblage wordt getest om het ademend vermogen van het complex te controleren. Deze norm bepaalt 2 bestendigheidsniveaus die het ademend vermogen beperken: 

 1. Niveau 1 = Z1

  hoger dan 30 Pa/W m² (< 45 Pa/W m²)
  De waterdampbestendigheid is hoog, het kledingstuk is weinig ademend. De EN 469 norm wijst erop dat een hoge waterdampbestendigheid een groter risico op brandwonden ten gevolge van waterdamp met zich meebrengt. 
 2. Niveau 2 = Z2

  ≤ 30m² Pa/W
  Deze waarde wijst op een zwakkere waterdampbestendigheid, het kledingstuk heeft dus een groter ademend vermogen. Pakken zonder membraan zijn opmerkelijk beter ademend met een waarde van < 10m²Pa/W

Bestendigheid tegen het indringen van water

EN 20811

Deze test onderwerpt het complex aan hydrostatische druk om de weerstand tegen het doordringen van water te meten. Eén van de volgende niveaus moet bereikt worden:

 1. Niveau 1 Y1 < 20 kPa
  voor de delen van de kleding zonder waterdichte barrière
 2. Niveau 2 Y2 ≥ 20 kPa
  voor de delen van de kleding met waterdichte barrière