De diverse sensibiliseringscampagnes rondom de gezondheidsaspecten verbonden aan het beroep van brandweerman hebben hun doel niet gemist.

Op alle niveaus – van beleidsmakers tot op de werkvloer – is er een bewustwordingsproces aan de gang dat onomkeerbaar is. Nieuwe werkmethoden, een betere arbeidshygiëne, kwalitatieve beschermkleding, reinigingstechnieken,… dragen bij tot een veiliger en gezonder werkomgeving voor de brandweerman/vrouw. De verhoogde aandacht voor deze problematiek is er evenwel ook bij een aantal andere betrokken partijen. Toeleveranciers en fabrikanten zetten al langer in op het ontwikkelen van nieuwe producten en investeren in wetenschappelijk onderzoek.

Download brochure