• De diverse sensibiliseringscampagnes rondom de gezondheidsaspecten verbonden aan het beroep van brandweerman hebben hun doel niet gemist. Op alle niveaus – van beleidsmakers tot op de werkvloer – is er een bewustwordingsproces aan de gang dat onomkeerbaar is. Nieuwe werkmethoden, een betere arbeidshygiëne, kwalitatieve beschermkleding, reinigingstechnieken,… dragen bij tot een veiliger en gezonder werkomgeving voor de brandweerman/vrouw. De...